Kjøpsvilkår

Design by Cecce, org.nr 996636216 tilbyr lisenser som gir tilgang til design maler på kjøpers blogg. Lisensene kan kjøpes til fastpris eller abonneres på. Under en lisens gis det en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke overførbar lisens til å få tilgang til designmalene.

1. Rettigheter

Lisens og bruk

Våre designmaler og tjenester er lisensiert, ikke solgt, til deg. Når du har utført et kjøp så har du da kjøpt en lisens til å bruke designet til personlig og ikke-kommersiell bruk. Når du kjøper en lisens til fastpris så kan den brukes på én bloggadresse. Hvilken blogg som lisensen brukes på er opp til kjøper og kan endres. Hvis du kjøper et abonnement så kan lisensene brukes på x-antall blogger spesifisert i ditt valgte abonnement. Disse kan også endres så ofte man ønsker.

Vi (og våre lisensgivere) forblir eneeier(e) av alle rettigheter, tittel og interesse i designene. Med unntak fra punkter nevnt i Vilkårene, gir vi deg ikke rettigheter til patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller andre rettigheter når det kommer til gjenstandene i designet. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er gitt under Vilkårene.

Endringer av kodene

Du kan endre, legge til eller ta bort alt du måtte ønske i designet, unntatt credit til design.cecce.no som ligger i footeren. Design.cecce.no har opphavsrett på filene til designene, som betyr at du ikke kan gi bort eller selge produktene eller deler av produktene (koder, bilder etc) videre til en tredjepart. Dette gjelder selv om du forandrer på kodene.

Du samtykker i å bruke design.cecce.no-tjenesten – inkludert alle funksjoner og all funksjonalitet forbundet med denne i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre restriksjoner på bruk av tjenesten eller innholdet i den. Du samtykker til å ikke reprodusere, distribuere, lisensiere, skape avledede verk fra, tilby for salg innhold eller informasjon som finnes i design.cecce.no-malene eller som er innhentet fra eller gjennom den. Vi kan avslutte eller begrense din bruk av tjenesten om du bryter mot disse Vilkårene for bruk eller er involvert i ulovlig eller svindelaktig bruk av tjenesten.

2. Designmal

Alle designmaler gir deg mulighet til å endre tekst i header, sosiale linker og headerbilde. All informasjon fra profilen din vil gå automatisk inn i designet. Malene er ikke nødvendigvis lagt opp til å endres på med mindre det er spesifisert, men du kan ta en titt på designhjelp-siden på hvordan du kan få til noe selv. Det kan likevel hende at endringene du prøver på ikke vil fungere. Produktet du får levert er identisk med hva du ser i demo-versjonen og det som står i beskrivelsen.

Design by Cecce forbeholder retten til å endre, oppdatere eller fjerne et design til enhver tid, uten ansvar ovenfor deg eller noen andre. For fjerning av designmaler i bruk vil det gjøres en rimelig innsats for å varsle deg om at designet fjernes eller oppdateres drastisk. Hvis dette gjelder et design som er kjøpt til fast pris gir vi deg også rimelig tid til å laste ned filene.

Design by Cecce tar ingen ansvar og har ingen kontroll over endringer blogg.no gjør på filene eller med designet. 

 

3. Tjenester

Tjenester som installering og tilpasning av design er en engangstjeneste. Dersom det kommer ut nye (store) oppdateringer av designet er det ingen garanti for at tidligere tilpasninger vil fungere. Om det skulle skje at det kommer en oppdatering innen 30dager etter at du fikk en tilpasning eller installering, så kan endringene gjøres på nytt om noe ikke skulle fungere. Det vil da kun gjøres de samme endringene/fikse det som ikke fungerer.

4. Abonnement / Medlemskap

Medlemskapet vil fortsette å løpe fra måned til måned / år til år inntil kjøper avslutter det. For å kunne bruke tjenesten må kjøper oppgi en gjeldende, gyldig, akseptert betalingsmåte, som kan oppdateres under «min konto». Med mindre kjøper avslutter medlemskapet før den månedlige/årlige faktureringsdatoen, autoriserer kjøper design.cecce.no til å belaste neste måneds/års medlemskapsavgift mot betalingsmåten (se «Oppsigelse» under). 

Medlemskapet gir kjøper tilgang til en spesifikk gruppe av designmaler som kjøper kan bruke på x-antall blogger(spesifisert i abonnement). I medlemskapsperioden kan kjøper kan bytte mellom disse malene så mye kjøper ønsker og kjøper kan endre hvilke blogger malene skal fungere på. 

5. Pris

Alle priser oppgitt er inkludert 25% mva.

Fastkjøp

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er inkludert mva. Dette summeres i et totalbeløp som kjøper skal betale.

Abonnement

Abonnementet anses løpende til oppsigelse og blir trukket månedlig eller årlig til et fast beløp. (Se priser her). Disse prisene er inkludert mva og prisene er summert i et totalbeløp som kjøper skal betale.

Prisendring

Fra tid til annen endrers kanskje abonnementer og priser på tjenesten. Slike prisendringer eller endringer i abonnementene gjelder ikke for kjøper før tidligst 30 dager etter mottatt varsling på e-post.

6. Betaling

Selger vil kunne reservere beløpet på kjøpers konto frem til varen er sendt. Ved en reservasjon av beløpet hos kjøper, vil pengene ikke være disponible, men forbli i kjøpers besittelse.

Medlemskapsavgiften belastes betalingsmåten månedlig/årlig på den kalenderdatoen som tilsvarer oppstarten av den betalingspliktige delen av medlemskapet ditt. I noen tilfeller kan betalingsdatoen endres. F.eks. om det ikke lykkes å belaste betalingsmåten eller om det betalingspliktige medlemskapet begynte på en dato som ikke finnes i en gitt måned. Under «Min konto» > «Abonnement» kan kjøper å se den neste datoen for belastning.

Kjøper kan endre betalingsmåten under «min konto» > «mine kort». Om en betaling ikke er oppgjort på grunn av utløpt betalingsmåte, manglende økonomisk dekning eller andre forhold, og kjøper ikke endrer betalingsmåten eller avslutter kontoen, kan tilgangen til tjenesten sperres frem til det blir lagt inn en gyldig betalingsmåte. Når kjøper oppdaterer betalingsmåten, gis autorisasjon til å fortsette å belaste den oppdaterte betalingsmåten, og kjøper er ansvarlig for eventuelle beløp som ikke blir betalt. Dette kan medføre en endring i faktureringsdatoene. For enkelte betalingsmåter kan utstederen av betalingsmåten belaste visse gebyrer, som for eksempel gebyrer på utenlandske transaksjoner eller andre gebyrer knyttet til behandlingen av betalingsmåten til kjøper. Lokale avgifter kan variere avhengig av betalingsmåten som brukes. Ta kontakt med tjenesteleverandøren av betalingsmåten for mer informasjon.

7. Levering & Brukerkonto

Når du har betalt for produktet, dersom betalingen går igjennom, får du tilgang til filene med engang. Du vil få tilsendt en ordrebekreftelse på e-post.

Du har mulighet til å laste produktet ned 3 ganger, på et senere tidspunkt, fra kontoen din. Så dersom du har mistet filene, fått ny pc eller det har skjedd en stor oppdatering i designet så kan du altså laste filene ned 3 ganger til. Men det er anbefalt å ta vare på filene uansett. design.cecce.no står ansvarlig for å lagre dine kjøpte produkter i 30 dager etter kjøp, og i denne perioden er du garantert å få ettersendt dine produkter dersom du mister dem. Om du skulle ha problemer med å laste ned filene så kan du ta kontakt på: contact@cecce.no

8. Oppsigelse av medlemsskap

Abonnementet anses løpende til oppsigelse, tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Oppsigelse for kommende måned/års abonnement må skje innen utgangen av forhåndsbetalt periode. Abonnementet kan avsluttes når som helst, og kjøpers blogg vil ha tilgang til designtjenesten til slutten av inneværende faktureringsperiode. Satsen for fornyelse kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med mulighet til å kansellere i henhold til disse vilkårene.

Månedsbasert

I den grad det er tillatt iht. gjeldende lov, refunderes ikke betalingene, og det tilbys ingen refusjon eller kreditt for påbegynte månedlige abonnementsperioder eller for design kjøper ikke har brukt.

Årsbasert

Kjøper blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil kjøper avslutter tjenesten. Hvis kjøper skulle kansellere innen 14 dager etter den første betalingen, refunderes hele beløpet, minus ett kanselleringsgebyr på 5% av beløpet. Hvis kjøper kansellerer senere enn 14 dager etter bestillingen, får kjøper ikke refundert betalingen og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

Hvis kjøper avslutter medlemskapet, slutter designet automatisk  å fungere ved utløpet av den gjeldende faktureringsperioden. Kjøper kan avslutte medlemsskapet når som helst ved å gå til «min konto» > «abonnement» > «avslutt».

Opphør av oss 

Hvis vi opphører ditt meldemskap/konto for ditt bruk av våre tjenester for annet enn årsaken, vil vi iverksette rimelige tiltak for å varsle deg minst 30 dager før opphøret via e-postadressen du oppgir til oss med instruksjoner om hvordan du lagrer Innholdet ditt. Vi kan til enhver tid avslutte retten din til å bruke og få tilgang til tjenestene eller programvaren dersom:

  1. du bryter noen av bestemmelsene i Vilkårene (eller opptrer på en måte som tydelig viser at du ikke har tenkt å, eller er ute av stand til å, overholde Vilkårene);
  2. du unnlater å foreta rettidig betaling av avgiftene for tjenestene eller programvaren, om noen;
  3. du fysisk, verbalt eller på annen måte misbruker, truer, mobber eller sjikanerer oss (i slike tilfeller kan vi eventuelt suspendere eller begrense din tilgang til tjenestene eller programvaren)

9. Kundeservice

Alle hendvendelser ang. feil, retur etc. kan sendes til: contact@cecce.no. Endringer du selv gjør i designmalene, gjøres på eget ansvar. design.cecce.no hjelper kun ved problemer med de orginale filene lastet ned herfra. Kundehenvendelser behandles på man-fre mellom 11-19, og du vil få svar innen 1-3 virkedager.

Reklamasjon

Om designet ikke fungerer slik det skal, så har du rett på å få tilsendt en oppdatert versjon av designet uten feil. Om det skulle skje at design.cecce.no ikke kan løse feilen, så har du rett på tilbakebetaling av salget. Etter pengene er betalt tilbake kan du ikke lenger bruke noe av filene. Reklamasjonsrett gjelder i inntil 30 dager etter kjøp. Om du ønsker å heve kjøpet kan du ta kontakt på contact@cecce.no

Angrerett

Kjøper har i henhold til angrerettloven full returrett i 14 dager fra produktet mottas. Angreretten bortfaller ved påbegynt nedlasting og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet. Kjøper har fortsatt reklamasjonsrett selv om angreretten har bortfalt.

Problemer med bruk

Om du opplever feil eller mangler i designet, så kan du ta contact@cecce.no. Om feilene oppsto etter du hadde gjort egne endringer i kodene, så burde du tilbakestille eller re-installere designet. Eventuelle endringer som blogg.no gjør, som reklame plasseringer/utseende, kan ikke gjøres noe med.